Chuyên mục: Tin tức

Tuấn Phát

Tại sao cần dịch thuật và công chứng hồ sơ xin visa?

Khi  nộp đơn xin thị thực nhập cảnh vào New Zealand , phần lớn các ứng viên chỉ chú ý đến việc chuẩn bị các tài liệu và quên rằng việc dịch các tài liệu này là rất quan trọng. Việc dịch tài liệu là nhỏ, nhưng là một yêu cầu bắt buộc để xin …